Specialist in lastechniek

REVA Lastechniek in Joure is de specialist in lastechniek. Bij ons vindt u alles op het gebied van professionele lastechniek, lasapparatuur en lasbenodigdheden.

Ook zijn wij sterk in het adviseren en
begeleiden van bedrijven om de juiste
lasaparatuur aan te schaffen.

Meer over ons

Keuren en validatie van lasapparatuur

REVA Lastechniek levert als sinds jaar en dag diensten in de vorm van keuren en onderhoud van lastechnische apparatuur. U bent dan ook aan het juiste adres om dit voor u te verzorgen. Met ons ervaren team van specialisten en de juiste apparatuur verzorgen wij het jaarlijkse keuren en onderhoud. Op deze manier kunt u het risico van stilstand minimaliseren

NEN 3140 (elektrische) keuring
Iedere werkgever in Nederland is volgens de ARBO wet verplicht om gereedschappen en machines in goede en veilige staat aan te bieden aan zijn werknemers. Voor laagspanningsinstallaties (lager dan 1000 Volt voedingsspanning, waar handgereedschap onder valt) geldt hiervoor de NEN 3140.

Volgens de Arbowet moet elektrische (las)apparatuur periodiek (afhankelijk van de mate van gebruik, maar in ieder geval 1 keer per jaar) en/óf na een reparatie worden gekeurd. Dit is een verplichting en daar kom je als Nederlands bedrijf niet onderuit.

NEN-EN- IEC 60974-4  (oude norm NEN 50504)
Indien een bedrijf een kwaliteitssysteem hanteert is de EN-ISO3834 het nieuwste hulpmiddel om te kunnen voldoen aan de eisen. Onderdeel van deze EN-ISO3834 is de NEN-EN- IEC 60974-4 welke specifiek voor lasapparatuur geldt.

De NEN-EN- IEC 60974-4 is de Europese norm welke hogere elektrische eisen heeft dan de NEN 3140 en is specifiek voor booglassen. Een keuring enkel volgens de NEN 3140 is dan niet meer toereikend.

Vanaf 1 juli 2014 is de nieuwe richtlijn voor staalconstructies, de EN 1090-1 wettelijk verplicht. Onderdeel hiervan is de EN ISO 3834 norm, die zich richt op de lasverbindingen.

Voldoe je aan de EN1090 of wil je hieraan voldoen en val je onder de uitvoeringsklasse 2, 3 of 4, dan moet je als bedrijf je lasapparatuur laten controleren op elektrische veiligheid en functionaliteit conform de eisen in de IEC 60974-4.

Bij de elektrische keuring volgens NEN-EN-IEC 60974-4 hanteren we de volgende aandachtsgebieden:
– Visuele inspectie
– Conditie van het veiligheidscircuit (aarding)
– Isolatie weerstanden van het primaire circuit
– Open spanning

Verificatie – Kalibratie – Validatie
Naast de elektrische keuring dient lasapparatuur veelal ook geverifieerd te worden. Op dit gebied zijn er onder andere al misverstanden over de definities van valideren, kalibreren etc. Bij deze geven we je de definities zoals ook door de norm (NEN-EN-IEC 60974-14) worden
gehanteerd:
– Verificatie: Vaststellen dat apparatuur voldoet aan de specificaties die aan het onderhavige toestel gesteld worden.
– Kalibratie: Vaststellen van de relatie tussen de “getoonde waardes” en de “referentie waardes” waarbij de referentie waardes herleidbaar zijn naar de nationale standaard.
– Validatie: Vaststellen van de relatie tussen “ingestelde waardes” en “referentiewaardes”.

Rapportage
Na de keuring dient de apparatuur voorzien te worden van een sticker of label waarop de uitslag van de test wordt vermeld, oftewel goedgekeurd of afgekeurd. Daarnaast moet ook vermeld worden:
– Precisie of Standaard test
– Datum van keuring
– Naam van de keuringsinstantie
– ID nummer van de apparatuur

Onderhoud en inspectie
Om aan de norm NEN-EN 1090 of NEN-EN- ISO 3834 uitvoeringsklasse 2, 3 of 4, te kunnen voldoen moet de lasapparatuur worden onderhouden volgens de norm NEN-EN- IEC 60974-4 en in sommige gevallen dient dit zelfs te worden gedocumenteerd.

In de directe omgeving van laswerkplekken is veelal veel (slijp)stof aanwezig. Door de geforceerde luchtkoeling kan zich stof ophopen in de lasmachine. Daarmee kan er een stoflaag op printplaten en elektrische verbindingen ontstaan. Indien er voldoende metallische delen in het stof aanwezig zijn, kan dit tot kortsluiting in de machine leiden. Ook kan het zijn dat de behuizing van de apparatuur hierdoor onder stroom komt te staan. Met preventief onderhoud voorkomt u deze problemen.

Binzel
Böhler
Cibo
Fronius
Hypertherm
Kjellberg
Lincoln Electric
Lorch
Optrel
Orbitalum
Parker